top of page

סקר שנערך על ע"י אריאל כהן-ארקין - ראש מערך המחקר והמידע בעמותה וד"ר גיא שילה - חבר מערך המחקר והמידע. השאלון נמצא באתר מאובטח, הנתונים בו חשופים לאנשי צוות המחקר בלבד. הנתונים הגולמיים יישארו חסויים וייקראו על ידי צוות המחקר, ולא ייעשה בהם שום שימוש לאיפיון אישי כלשהו.

בהעדר נתונים סטטיסטיים עדכניים, ובהעדר ידע ממוסד אודות האבות הגאים בישראל, ועל מנת ללמוד טוב יותר על המאפיינים של אבות גאים בישראל, הכנו שאלון קצר ובו שאלות רקע אינפורמטיביות ודמוגרפיות, כמו גם מספר שאלות לגבי הצרכים של אבות גאים ישראלים.

נשמח אם תקדישו כ 10 דקות למילוי השאלון.

אין חובה למלא פרטים אישיים שאינכם רוצים; במהלך השאלון, תהיה לכם אפשרות להשאיר פרטי התקשרות, על מנת שנוכל לחזור אליכם עם פרטים נוספים על פעילות העמותה.

הפרטים שייאספו הם לצרכים סטטיסטיים בלבד. השאלון נמצא באתר מאובטח, הנתונים בו חשופים לאנשי צוות המחקר בלבד.

הנתונים הגולמיים יישארו חסויים וייקראו על ידי צוות המחקר, ולא ייעשה בהם שום שימוש לאיפיון אישי כלשהו.

bottom of page