top of page

אודות העמותה

כדי להרשם לעמותה עליך להכנס לאתר עם שם משתמש 
כניסה לאתר

אודות אבות גאים

חזון

עמותת אבות גאים (ע"ר) נוסדה בשנת 2013 במטרה לענות על הצורך של אבות גאים בישראל, למימוש זכותם להורות, באופן שוויוני להורים אחרים בישראל.

העמותה פועלת למימוש זכות ההורות לאבות גאים בכל הדרכים המקובלות: בפונדקאות, באימוץ ובהורות משותפת; כיחידים וכזוגות, ובכל דרך בה יבחרו להפוך להורים.

כדי לממש את מטרותיה, פועלת העמותה בתחומים הבאים: מחקר ומידע, פוליטיקה ומשפט, תקשורת וחינוך, חברה, רווחה ופילנתרופיה.

מטרות העמותה

עמותת אבות גאים הציבה לעצמה את המטרות הבאות, אותן תפעל להשיג בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים, בארץ ובחו"ל, שיפעלו יחד למען האבות הגאים, ילדיהם ובני משפחותיהם:

1. מחקר ומידע
העמותה תיזום, תלווה ותתמוך במחקרים העוסקים בהורות גאה ותנגיש את תוצאות המחקרים ומידע רלוונטי נוסף לאבות גאים ולאבות שבדרך.


2. פוליטיקה ומשפט
העמותה תניע מקבלי החלטות בממשלה, בכנסת ובבתי המשפט, למימוש זכויותיהם של האבות הגאים ובני משפחותיהם.


3. תקשורת וחינוך
העמותה תפעל בגופי תקשורת, ברשתות חברתיות ובמערכת החינוך, כדי לקדם את מעמדם החברתי של האבות הגאים ובני משפחותיהם.


4. חברה
העמותה תיזום ותארגן מפגשים ופעולות חברתיות שיאפשרו לילדים ולאבות להכיר ולבלות עם משפחות כמותם.


5. רווחה
העמותה תפעיל ותקדם שירותי יעוץ בתחומים הרפואיים, הטיפוליים והנפשיים, בהיבטים הייחודיים לאבות גאים ולמשפחותיהם.


6. פילנתרופיה
העמותה תאפשר ותתאם עזרה הדדית, ליווי ותרומה לאבות גאים ולמשפחותיהם הזקוקות לכך, במטרה לסייע להם בהגשמת חלום ההורות ובהמשך דרכם.

 

bottom of page