top of page

עזרה פיננסית בפונדקאות

שיתוף פעולה עם ארגון Men Having Babies

עמותת אבות גאים יחד עם ארגון  Men Having Babies, מפעילות בארץ את תוכנית הסיוע הפיננסי בפונדקאות GPAP, שבמסגרתה אבות גאים שבדרך - יחידים או זוגות ישראלים, זכאים להגיש בקשות לעזרה פיננסית בתהליך הפונדקאות.

 

התכנית מספקת לאבות גאים שבדרך, שימצאו זכאים בכפוף לתנאי התוכנית, סיוע באמצעות מענקים, גישה להנחות ושירותים בחינם מהשותפים שלנו לתוכנית. הסיוע אינו ניתן באופן רטרואקטיבי.

 

התכנית מורכבת משני שלבי סיוע:

השלב הראשון:

במסגרת השלב הראשון של התוכנית, העומדים בקריטריונים, זכאים למגוון רחב של הנחות משמעותיות הניתנות על ידי מגוון רחב של מרפאות פוריות, סוכנויות פונדקאות, סוכנויות תרומות ביציות ומשרדי עורכי דין, מהארץ ומחו"ל.

 

ניתן להגיש מועמדות לשלב הראשון בכל זמן ולאורך כל השנה, באמצעות מילוי טופס בקשה וצרוף המסמכים הנלווים המבוקשים, כפי שיפורט בהמשך.

 

לזוגות/ יחידים, שיעמדו בקריטריונים ויקבלו אישור רשמי על כך מהארגון (קוד אישי), יתאפשר לפנות לאחד או מספר ספקים שמשתתפים בתוכנית ומעניקים הנחות - אין הגבלה על מספר הפניות.

 

באתר MHB ניתן למצוא טבלה המפרטת את רשימת הספקים המשתתפים בתוכנית. הטבלה מכילה פרטים אודות הספקים, כאשר בעמודה "Discount rate"  מופיע גובה ההנחה, בעמודה "Discount units"  מצוין מספר יחידות ההנחה בשנה שמעניק אותו ספק ובעמודה "Pro bono" מצוין באם הספק משתתף בשלב השני. מספר יחידות ההנחה שכל ספק מעניק הינו מוגבל.


במסגרת המיון לשלב הראשון של התוכנית, ידרשו המועמדים לצרף מספר מסמכים תומכים ולכן אנו ממליצים להזדרז ולהגיש את טופס הבקשה מוקדם ככל הניתן. כמובן, שאנו מצפים שהפרטים הנדרשים יהיו מדויקים ואמינים, ושומרים את הזכות לבקש מסמכים נוספים לאימות התשובות בעתיד.

 

בכדי להקל על תהליך מילוי טופס הבקשה, אנו ממליצים, טרם מילוי הטופס, לסרוק את המסמכים הבאים הנדרשים ולבצע את תשלום דמי ההרשמה לתוכנית (כמפורט בהמשך):

  • לצורך ווידוא ההכנסה השנתית ברוטו (מכל מקורות ההכנסה הקבועים – כולל כשכיר או עצמאי), יש להגיש טופס 106 אחרון ו- 3 תלושי שכר אחרונים (לשכירים) ו/או דו״ח שומה אחרון (לעצמאים) של מגיש/י הבקשה.

  • הצהרה חתומה ע"י מגיש/י הבקשה המציינת כי אין למגיש/י הבקשה רישום פלילי (אין צורך לפנות למשטרה לשם הוצאת "תעודת יושר").

  • אישור תשלום דמי ההרשמה לתוכנית. לביצוע התשלום לחץ כאן.

  • צילום ת"ז + ספח מלא ופתוח של מגיש/י הבקשה.

 

עלות ההרשמה לשלב הראשון עומדת על סך של 70 ש"ח לבקשה לחברי עמותת אבות גאים ו- 300 ₪ למי שאינו חבר עמותה. בהזדמנות זו אנו מזמינים אתכם להצטרף לעמותה. לביצוע התשלום לחץ כאן.

הטיפול בבקשות לשלב הראשון של התוכנית אורך כחודש ימים, כאשר אנו משתדלים לזרז את הטיפול ככל שניתן.

למילוי טופס בקשה לשלב הראשון – לחץ/ו כאן

לעיון ברשימת הספקים אשר משתתפים בתוכנית – לחץ/ו כאן

השלב השני:

השלב השני מהווה תכנית סיוע ישירה, המעניקה לזוגות או יחידים, הנבחרים על ידי ועדת המענק של ארגון MHB , סיוע כספי ישיר או התקשרות עם מרפאה ו/או סוכנות, אשר מספקים שירותים ללא תשלום. כך בשנת 2014 הארגון העניק כ- 150,000$ במענקים במזומן, ושווי ערך של כ- 500,000$ בשירותי חינם של סוכנות פונדקאות ו/או שירותי מרפאת להפריה חוץ גופית.

 

המועמדות לשלב השני הינה לפי הזמנה בלבד של הארגון, רק למי שהגיש בקשה לשלב הראשון (טרם פתיחת השלב השני), עמד בתנאי השלב הראשון ועומד בקריטריונים הבסיסיים לשלב השני וכל עוד לא החל בתהליך פונדקאות בפועל.

 

המיון לשלב השני מתבצע רק פעם בשנה. זימונים לשלב השני נשלחים למועמדים הרלוונטיים במהלך אוגוסט/ספטמבר ותשובות סופיות ניתנות במהלך הרבעון הראשון של השנה. במסגרת בחינת המועמדות לשלב השני ידרשו המועמדים לספק מסמכים ונתונים נוספים ולעבור סדרה של אבחונים.

 

כאמור, התוכנית מורכבת משני שלבים עיקריים, כאשר המועמדות לתוכנית נבחנת, בין היתר, על בסיס המצב הפיננסי של מגיש/י הבקשה, גיל, הרכב התא המשפחתי, אי קיום עבר פלילי ועוד.

 

תהליך זה מרוכז בארץ ע"י עמותת "אבות גאים" ומנוהל מול ארגון MHB ובעזרתו.

 

פרטים נוספים ניתן למצוא MHB . כמו כן ניתן לפנות בדוא"ל ל- Gpapisrael@gmail.com . באתר הארגון ניתן למצוא תשובות לשאלות נפוצות אודות התוכנית.

 

בנוסף, ארגון MHB מציע להורים פוטנציאלים (ללא קשר לעמידה בתנאי תוכנית הסיוע ולזכאות להנחות), את האפשרות להגיש בקשה לקבלת ייעוץ פרטי עם אחד או יותר מספקי השרות, אשר נוטלים חלק בתוכנית באמצעות טופס בקשה. באמצעות הטופס ניתן ליצור קשר לצורך קבלת מידע נוסף וקביעת שיחת טלפון/סקייפ עם עד כשלושים ספקי שרות בבת אחת.

 

כמו כן, ארגון MHB מקיים סקר פונדקאות ומשוב על ספקי שרות (סוכנויות ומרפאות), שבמסגרתו ניתן למצוא מידע רב על עשרות סוכנויות ומרפאות ודירוגים כפי שדורגו על ידי מאות הורים והורים מיועדים מכל העולם שמילאו סקרי משוב. לתוצאות סקר סוכנויות הפונדקאות – לחץ כאן. לתוצאות סקר מרפאות פוריות – לחץ כאן.

רן פול-דיין,

יו”ר Men Having Babies

ליאור הדס

עמותת אבות גאים

bottom of page