top of page

תהליכי גיור לילדים מהליכי פונדקאות


טבלת השוואה זו סוקרת בקצרה את אפשרויות הגיור לילדים מהליכי פונדקאות, הניתנים לביצוע בארץ ובחו"ל. חשוב לדעת שאין כל חובה לערוך הליך גיור ומילה לילדים מהליך פונדקאות ואין בכך כל פגיעה בזכויותיהם האזרחיות בישראל. באופן טבעי, חוסר ההכרה של מוסד הרבנות ביהדותם, אף במקרה של גיורים רפורמים וקונסרבטיביים, פירושו שהילדים לא יזכו לשירותי הרבנות ובראשם עריכת טקס נישואין כדת וכדין בישראל.

פוסטים אחרונים
bottom of page