תהליכי גיור לילדים מהליכי פונדקאות


טבלת השוואה זו סוקרת בקצרה את אפשרויות הגיור לילדים מהליכי פונדקאות, הניתנים לביצוע בארץ ובחו"ל. חשוב לדעת שאין כל חובה לערוך הליך גיור ומילה לילדים מהליך פונדקאות ואין בכך כל פגיעה בזכויותיהם האזרחיות בישראל. באופן טבעי, חוסר ההכרה של מוסד הרבנות ביהדותם, אף במקרה של גיורים רפורמים וקונסרבטיביים, פירושו שהילדים לא יזכו לשירותי הרבנות ובראשם עריכת טקס נישואין כדת וכדין בישראל.

פוסטים אחרונים