top of page

זכויות אבות גאים בביטוח הלאומי


מאמר זה סוקר בקצרה את הזכויות העיקריות המגיעות לאבות גאים מהביטוח הלאומי לאחר אירוע לידה:

 • חופשת לידה ודמי לידה

 • קצבת לידה

 • מענק לידה והחזר הוצאות אישפוז

ישנן זכויות נוספות המגיעות להורים שנולדו להם שלישיות (אפילו משתי פונדקאיות) ו/או פגים. ניתן לקרוא עוד על זכויות אלו באתר הביטוח הלאומי.

חופשת לידה ודמי לידה

- אחד האבות, בין אם מדובר באב הביולוגי ובין אם מדובר באב הלא ביולוגי, על פי החלטתכם, זכאי לחופשת לידה בת 26 שבועות.

- במידה ומדובר בלידת יחיד, 14 שבועות מתוכם הינם בתשלום של דמי לידה. במידה ומדובר בלידת תאומים, 17 שבועות הינם בתשלום. (במידה והיוצא לחופשת לידה עובד במקום עבודתו הנוכחי פחות משנה, יהיה זכאי לחופשה בתשלום בלבד, ללא אפשרות להמשיך לחופשה ללא תשלום ולהשלים 26 שבועות).

- על מנת לקבל את דמי הלידה, יש להגיש לביטוח לאומי את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לתשלום דמי לידה, אשר מופיע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ("תביעה לתשלום דמי יולדת 355").

 • אישור מבית החולים על הלידה (תעודת לידה/ מכתב/ מסמכי שחרור – כל דבר שיכול להעיד על עצם התרחשותה. אין צורך במסמך מקורי ואין צורך לאמת אותו אצל נוטריון.

 • אישור מהמעסיק על תנאי העבודה והשכר בחודשים שקדמו ללידה. ניתן למלא את החלק בטופס אשר מיועד לכך, או לצרף מכתב/ אישור נלווה.

- דמי הלידה אינם כוללים תשלומים מיוחדים, כגון: הבראה, ביגוד, בונוסים ששולמו במהלך תקופת ההיעדרות וכד'. על מנת לקבלם, יש להגיש בקשה נפרדת, הכוללת את המסמכים הבאים:

 • מכתב בקשה לתשלום

 • אישור מהמעסיק ותלוש שכר של חודש התשלום, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו.

הערות:

- הבקשה אינה מאושרת בסניף המקומי, אלא נשלחת לאישור מיוחד בירושלים. תשובה חיובית אמורה להגיע בתוך שבועות ספורים והכסף יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם.

- נכון לחודש יולי 2015, בניגוד לנשים הרות, הביטוח הלאומי אינו מאפשר לגברים לצאת לחופשת לידה לפני התרחשות הלידה עצמה.

- ישנם מעסיקים הנמצאים בהסדר אוטומטי עם ביטוח לאומי, יחד עם זאת, אם ברצונכם לקבל את התשלומים, מומלץ להגיש את טפסי הבקשה לתשלום באופן עצמאי.

- אין צורך להמתין שהילד יקבל אזרחות ישראלית ומס' ת"ז, ניתן להגיש את הבקשה מיד עם חזרתכם ארצה.

- במידה ומדובר בלידת תאומים, כך ששני בני הזוג הינם האבות הביולוגיים, קיימת אפשרות טכנית לשתי חופשות לידה, אחת בעבור כל אחד, כל עוד אינכם רשומים כנשואים או כידועים בציבור ברשומות משרד הפנים.

- מומלץ לא להסתפק בהשארת המעטפה בתיבת השירות הרלוונטית של סניף הביטוח הלאומי, אלא לשוחח עם אחד הפקידים על מנת לוודא שלא חלו שינויים בתהליך או שנדרשים מסמכים נוספים.

קצבת ילדים

- קצבת ילדים משולמת באופן אוטומטי בעבור כל ילד שנולד בישראל.

- בעבור ילדים שנולדו מחוץ לגבולות המדינה, יש להגיש תביעה לתשלום.

- על מנת לקבל קצבה זו, יש להגיש לביטוח הלאומי את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה אשר מופיע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ("תביעה לקצבת ילדים ולהעברת ילד/ים מתיק לתיק").

 • צילום דרכון של הילד (הנחייה זו רשומה באתר הביטוח הלאומי, יחד עם זאת, בקשות כנ"ל אושרו גם ללא הגשת צילום זה).

 • שימו לב! בסעיפים מס' 2, ("שם האב") ומס' 3, ("שם מקבל הקצבה"), יש לרשום את אותו השם והפרטים של אחד מבני הזוג, ללא חשיבות אם מדובר באב הביולוגי או באב הלא ביולוגי.

 • בסעיף מס' 3, ("שם מקבל הקצבה"), יש למחוק את המילה: "האם", ולרשום במקומה: "האב".

 • בסעיף מס' 6, ("הצהרה"), יש לסמן את המשבצת השנייה, אשר לידה רשום: "הנני אפוטרופוס או ממונה".

הערות:

- נכון לחודש יולי 2015, קצבת לידה עומדת על 140 ש"ח לילד.

- הקצבה תשולם רטרואקטיבית, גם אם תוגש מספר חודשים לאחר הלידה.

- אין צורך להמתין לאחד הפקידים, ניתן להכניס הטפסים למעטפה ולהשאירה בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי.

מענק לידה והוצאות אשפוז

- מענק לידה והוצאות אשפוז, משולמים באופן אוטומטי דרך בתי החולים בארץ.

- בעבור ילדים שנולדו מחוץ לגבולות המדינה, יש להגיש תביעה לתשלום מענקים אלה.

- על מנת לקבלם, יש להגיש לביטוח הלאומי את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה המופיע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ("תביעה למענק לידה ומענק אשפוז 300").

 • אישור על הלידה מבית החולים.

 • חשבונית המפרטת את ההוצאות הקשורות ללידה.

 • קבלה על כך שאכן שילמתם את דמי האשפוז.

הערות:

- ניתן להגיש שתי בקשות נפרדות, האחת בעבור מענק הלידה והשנייה בעבור מענק האשפוז, יחד עם זאת, מומלץ להגיש בקשה אחת מאוחדת, גם אם מדובר בהמתנה בת מספר חודשים לקבלת כל המסמכים והקבלות מבית החולים. ניתן להגיש תביעה זו עד שנה וחצי מיום הלידה.

- החל מחודש ינואר 2015, עומד מענק הלידה על סך 1751 ש"ח.

- החל מחודש אוקטובר 2014, עומד מענק האשפוז על סכום מקסימלי של 12,627 ש"ח.

- מענק האשפוז משולם בעבור הוצאות הילוד בלבד, ולא בעבור הוצאות הפונדקאית.

- בעבור פגים ותאומים, ניתנים סכומים גבוהים יותר, הן בעבור האשפוז והן במענק הלידה.

- יש לצרף אישור מיוחד מבית החולים במידה ומדובר בלידת פגים.

פוסטים אחרונים
bottom of page